SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
accountant Accountant Architekt OIGVIII FindAdnUnion FAU 1 100% 100
okr Zadanie Okropny wiersz okr OI19 oi d2 e2 19 29 62% 82
a1a Odejmowanko 0 0% 0
a1a Odejmowanko 0 0% 0
a7h Reszta z dzielenia 26 73% 79
subwords Subwords hashes 21 95% 98
a1b Kalkulator 22 72% 78
a1b Kalkulator 0 0% 0
fib Fibonacci representations CEOI2018 fib ceoi d2 2018 6 33% 45
a1a Odejmowanko 169 97% 97
tur Turniej tur PA2016 pa 2016 final 13 100% 100
glo Global warming CEOI2018 glo ceoi d1 2018 39 92% 93
pin PIN pin PA2018 pa 2018 trial 11 54% 75
arc Architekci OI16 arc oi d2 e2 16 7 100% 100
a1b Kalkulator 153 94% 94
hyd Hydrorozgrywka hyd OI23 oi e1 23 10 50% 52
lot Lottery CEOI2018 lot ceoi d1 2018 28 82% 88
pol Język polski [B] pol PA2018 pa 2018 b r1 36 94% 94
min Minusy OI9 min oi d0 e3 9 44 84% 89
a1c Tygodnie 145 82% 83