SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
arc Architekci stl inter oi d2 e2 16 Medium 203 53% 59