SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klu Klubowicze 2 klu OI26 oi 26 e1 42 59% 65
kol Kolacje kol OI26 oi 26 e2 d1 31 32% 55
gri Zadanie Mapka w kratkę BOI2008 gri 6 33% 56
tab Zadanie Tablice OI16 tab oi 16 e3 d1 72 81% 88
nar Zadanie Narciarze OI9 nar oi 9 e3 d1 14 50% 66
wag Zadanie Waga OI9 wag oi 9 e3 d1 10 60% 80
ska Zadanie Skalniak ska OI14 oi 14 e2 d1 29 68% 72
kra Zadanie Krążki OI13 kra oi 13 e1 340 83% 89
naw Zadanie Nawiasy OI9 naw oi 9 e3 d2 32 31% 31
szy Zadanie Szyfr OI9 szy oi 9 e3 d2 69 84% 88
m1h Wega 2 55 89% 91
par Parada 0 0% 0
lic Zadanie Liczba lic ILOCAMP11 349 86% 92
cze Zadanie Czekolada OI10 cze oi 10 e1 214 88% 90
prz Zadanie Przemytnicy prz OI10 oi 10 e1 101 84% 92
zab Zadanie Żaby zab OI13 oi 13 e1 8 62% 88
odw Zadanie Odważniki odw ILOCAMP11 34 61% 72
szk Zadanie Szkoły szk OI13 oi 13 e2 d0 10 60% 84
tro Zadanie Trójmian OI10 tro oi 10 e2 d1 14 50% 59
met Zadanie Metro OI13 met oi 13 e2 d1 68 39% 80