SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klu Klubowicze 2 klu OI26 22 72% 80
kol Kolacje kol OI26 13 30% 60
gri Zadanie Mapka w kratkę BOI2008 gri 6 33% 56
tab Zadanie Tablice OI16 tab 60 81% 89
nar Zadanie Narciarze OI9 nar 12 41% 60
wag Zadanie Waga OI9 wag 8 62% 78
ska Zadanie Skalniak ska OI14 27 70% 72
kra Zadanie Krążki OI13 kra 247 82% 88
naw Zadanie Nawiasy OI9 naw 29 27% 27
szy Zadanie Szyfr OI9 szy 62 82% 88
m1h Wega 2 26 96% 96
par Parada 0 0% 0
lic Zadanie Liczba lic ILOCAMP11 286 86% 92
cze Zadanie Czekolada OI10 cze 180 87% 90
prz Zadanie Przemytnicy prz OI10 87 83% 92
zab Zadanie Żaby zab OI13 7 71% 92
odw Zadanie Odważniki odw ILOCAMP11 28 64% 75
szk Zadanie Szkoły szk OI13 10 60% 84
tro Zadanie Trójmian OI10 tro 11 45% 57
met Zadanie Metro OI13 met 59 44% 83