SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klu Klubowicze 2 klu OI26 oi 26 e1 41 60% 66
kol Kolacje OI26 kol oi 26 e2 d1 22 31% 53
gri Zadanie Mapka w kratkę gri BOI2008 6 33% 56
tab Zadanie Tablice tab OI16 oi 16 e3 d1 70 81% 88
nar Zadanie Narciarze nar OI9 oi 9 e3 d1 14 50% 66
wag Zadanie Waga wag OI9 oi 9 e3 d1 10 60% 80
ska Zadanie Skalniak ska OI14 oi 14 e2 d1 28 71% 73
kra Zadanie Krążki kra OI13 oi 13 e1 322 82% 89
naw Zadanie Nawiasy naw OI9 oi 9 e3 d2 32 31% 31
szy Zadanie Szyfr szy OI9 oi 9 e3 d2 68 82% 88
m1h Wega 2 46 95% 95
par Parada 0 0% 0
lic Zadanie Liczba lic ILOCAMP11 338 85% 91
cze Zadanie Czekolada cze OI10 oi 10 e1 206 89% 91
prz Zadanie Przemytnicy prz OI10 oi 10 e1 95 84% 92
zab Zadanie Żaby zab OI13 oi 13 e1 8 62% 88
odw Zadanie Odważniki odw ILOCAMP11 34 61% 72
szk Zadanie Szkoły szk OI13 oi 13 e2 d0 10 60% 84
tro Zadanie Trójmian tro OI10 oi 10 e2 d1 14 50% 59
met Zadanie Metro met OI13 oi 13 e2 d1 66 40% 81