SZKOpuł

Welcome!

Welcome to Szkopuł - a place for solving algorithmic challenges!
In order to submit solutions and register for contests you need to make an account.

News

Facebookowy fanpage

Added

Zachęcamy do polajkowania i obserwowania facebookowego fanpage naszej platformy: https://www.facebook.com/szkopul/

W najbliższym czasie pojawią się tam ciekawe omówienia zadań, aktualności oraz konkursy!

Wsparcie dla c++17 w paczkach z zadaniami

Added

Zaktualizowaliśmy parametry kompilacji programów wewnątrz paczek. Od teraz będą kompilowane zgodnie ze standardem c++17

Maintenance schedule

Added

To make contest planning easier, we define standard system maintenance hours: Tuesdays, 4-8PM Warsaw time.

Any planned downtime outside of these ours will be separately announced here.

Regardless of the defined time window, we always try to minimize the downtime.

Contact us

Do you have any questions or feedback? Is something wrong? Use the Send Feedback button in the corner of the page.

We are supported by