SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 pa 2002 r5 5 40% 40
newyokee New Yokee 18 55% 68
wag Zadanie Waga wag PA2002 pa 2002 r5 1 100% 100
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 pa 2002 r6 1 100% 100
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 pa 2002 r6 4 75% 75
drz Zadanie Drzewa drz 8 25% 37
a5i Pusty protokat 151 86% 92
dob Dobre zadanie PA2018 dob pa final-trial 2018 10 40% 68
a5j Romb 109 94% 95
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc pa final-trial 2018 3 66% 66
min Minusy min OI9 oi 9 e3 d0 68 85% 91
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy gat BOI2008 17 70% 88
a7a Euklides 114 96% 96
a7b NWW 92 95% 96
klo Klocki OI14 klo oi 14 e3 d2 11 54% 62
a7c Suma ulamkow prostych 61 83% 89
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 oi 22 e3 d2 38 57% 85
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 5 40% 49
m1g Wega 1 66 86% 90