SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 138 84% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 246 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 52 78% 81
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 234 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 275 96% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 15 66% 82
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 2 100% 100
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 7 57% 63
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 9 66% 72
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 9 66% 78
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 77 38% 53
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 134 83% 89
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 62 75% 80
min Minusy oig ukryta e1 14 67 56% 63
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 4 25% 57
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 99 53% 77
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 130 56% 71
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 137 98% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 66 63% 74
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 8 62% 74