SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! DP oig 15 otwarta e1 easy 87 72% 78
ana Anagramy string oi 1 e3 d1 easy 71 69% 75
gru Zadanie Grusze i jabłonie gru SERWY2010 proserwy 2010 easy 540 54% 74