SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cou 1D Coulomb 11 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
ccl Cow College / USACO Bronze 78 91% 93
ct2 Cowntact Tracing 2 / USACO Bronze 4 50% 50
ctb Czy tu już byłem? 6 33% 37
ctsd Czy to samo drzewo? 22 90% 90
cuk Cukiernia 15 93% 93
cuk Cukierki 0
cuk Cukierki [C] pa 2020 r5 c 39 76% 86
cuk Cukiernia oi e1 28 324 42% 50
cuc Custodial Cleanup - Zadanie z USACO GOLD 2022/23 7 71% 76
cwi Ćwiartka układu współrzędnych math Very easy 696 90% 95
cyf Cyfra po cyfrze 5 80% 80
cyfrowopierwsze CyfrowoPierwsze 111 64% 78
cyf Cyfry 2356 math Easy 139 85% 92
cza Zadanie Czas 61 90% 90
cza [C] Czadowe Ciuchy 57 64% 70
r4a Czas 486 94% 94
cza CzatBBB oi e1 31 45 64% 70
cze Zadanie Sumy częściowe dwuwymiarowe 121 59% 87