SZKOpuł
None
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 pa 2002 r5 3 66% 66
newyokee New Yokee 17 58% 70
wag Zadanie Waga wag PA2002 pa 2002 r5 1 100% 100
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 pa 2002 r6 1 100% 100
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 pa 2002 r6 4 75% 75
drz Zadanie Drzewa drz 7 28% 41
a5i Pusty protokat 139 87% 92
dob Dobre zadanie PA2018 dob pa final-trial 2018 9 44% 71
a5j Romb 98 93% 95
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc pa final-trial 2018 2 100% 100
min Minusy min OI9 oi 9 e3 d0 64 84% 90
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy gat BOI2008 17 70% 88
a7a Euklides 97 95% 96
a7b NWW 76 98% 99
klo Klocki OI14 klo oi 14 e3 d2 9 55% 65
a7c Suma ulamkow prostych 50 86% 89
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 oi 22 e3 d2 38 57% 85
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 4 50% 62
m1g Wega 1 57 87% 91