SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 pa 2002 r5 5 40% 40
newyokee New Yokee 18 55% 68
wag Zadanie Waga wag PA2002 pa 2002 r5 2 50% 53
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 pa 2002 r6 1 100% 100
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 pa 2002 r6 4 75% 75
drz Zadanie Drzewa drz 9 33% 44
a5i Pusty protokat 165 83% 89
dob Dobre zadanie PA2018 dob pa final-trial 2018 11 45% 70
a5j Romb 115 94% 96
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc pa final-trial 2018 3 66% 66
min Minusy min OI9 oi 9 e3 d0 70 85% 91
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy gat BOI2008 17 70% 88
a7a Euklides 125 96% 96
a7b NWW 99 95% 97
klo Klocki OI14 klo oi 14 e3 d2 13 61% 68
a7c Suma ulamkow prostych 65 81% 86
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 oi 22 e3 d2 38 57% 85
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 5 40% 49
m1g Wega 1 67 86% 90