SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 326 63% 73
ant Antypalindrom oig e1 16 ukryta 41 75% 80
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 526 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 676 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 170 80% 85
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 310 54% 65
far Farma oig 16 e1 otwarta 223 89% 94
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 580 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 755 95% 96
kla Klapki na obcasach oig 16 ukryta e1 67 77% 86
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 150 52% 63
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 292 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 126 63% 69
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 37 43% 76
min Minusy oig ukryta e1 14 181 61% 66
mno Mnożenie oig 16 e1 ukryta 26 30% 59
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 544 90% 93
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 96 83% 90
oij OIJ oig 15 otwarta e1 365 92% 94
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 133 84% 91