SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! DP oig 15 otwarta e1 easy 87 72% 78
bas Basen greedy oig 14 e1 otwarta very_easy 270 84% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 396 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 96 84% 86
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 108 46% 58
hax H4x0r string oig otwarta 14 e1 very_easy 376 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 499 96% 97
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 100 47% 58
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 194 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 87 72% 76
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 7 28% 76
min Minusy oig ukryta e1 14 98 60% 65
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 234 90% 92
oij OIJ oig 15 otwarta e1 131 93% 94
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 39 82% 88
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 183 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 98 61% 72
pro Programy oig 15 otwarta e1 113 79% 85
ser Serca oig otwarta 14 e1 234 95% 95
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 11 63% 73