SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 57 77% 82
bas Basen oig 14 e1 otwarta 230 84% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 321 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 75 84% 86
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 71 45% 58
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 355 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 465 96% 96
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 97 46% 58
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 181 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 78 74% 78
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 2 0% 50
min Minusy oig ukryta e1 14 88 59% 65
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 144 93% 95
oij OIJ oig 15 otwarta e1 83 95% 96
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 2 50% 90
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 174 95% 95
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 84 63% 73
pro Programy oig 15 otwarta e1 82 78% 83
ser Serca oig otwarta 14 e1 220 95% 95
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 2 50% 67