SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 291 65% 75
ant Antypalindrom oig e1 16 ukryta 27 74% 80
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 489 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 613 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 154 79% 85
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 263 52% 63
far Farma oig 16 e1 otwarta 151 94% 97
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 541 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 733 95% 97
kla Klapki na obcasach oig 16 ukryta e1 49 75% 84
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 143 53% 63
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 270 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 117 64% 70
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 34 38% 74
min Minusy oig ukryta e1 14 162 61% 66
mno Mnożenie oig 16 e1 ukryta 18 27% 58
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 506 90% 92
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 60 75% 84
oij OIJ oig 15 otwarta e1 332 92% 93
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 116 84% 91