SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 176 67% 75
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 360 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 453 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 114 82% 86
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 193 48% 61
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 431 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 590 95% 96
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 111 48% 60
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 210 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 100 68% 73
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 20 35% 68
min Minusy oig ukryta e1 14 117 61% 66
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 373 90% 93
oij OIJ oig 15 otwarta e1 203 93% 95
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 79 83% 91
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 202 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 120 60% 72
pro Programy oig 15 otwarta e1 185 77% 82
ser Serca oig otwarta 14 e1 275 96% 96
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 27 48% 62