SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 423 64% 74
ant Antypalindrom oig e1 16 ukryta 58 75% 80
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 702 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 928 82% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 271 82% 86
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 370 54% 64
far Farma oig 16 e1 otwarta 415 90% 94
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 744 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 987 91% 97
kla Klapki na obcasach oig 16 ukryta e1 128 74% 84
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 190 55% 66
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 439 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 153 67% 73
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 43 46% 78
min Minusy oig ukryta e1 14 210 63% 68
mno Mnożenie oig 16 e1 ukryta 41 24% 55
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 660 90% 93
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 199 83% 89
oij OIJ oig 15 otwarta e1 528 91% 92
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 159 85% 92