SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 131 71% 78
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 312 85% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 421 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 102 84% 86
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 132 45% 58
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 411 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 531 96% 96
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 102 46% 58
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 198 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 92 70% 75
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 13 30% 76
min Minusy oig ukryta e1 14 107 57% 63
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 269 90% 92
oij OIJ oig 15 otwarta e1 158 93% 95
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 54 81% 90
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 191 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 108 59% 71
pro Programy oig 15 otwarta e1 145 80% 85
ser Serca oig otwarta 14 e1 255 95% 95
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 17 52% 68