SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 33 78% 81
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 14 64% 70
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 36 91% 91
oij OIJ oig 15 otwarta e1 30 96% 98
pro Programy oig 15 otwarta e1 43 83% 86
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 27 92% 92