SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Task Motorways oi 10 e2 d1 97 31% 59
uci Task The Great Escape oi 15 e2 d2 29 31% 40
ark Arkanoid impl math oi 23 e2 d2 Very Hard 97 31% 47
par Pary 67 31% 55
nas Task Necklaces 22 31% 43
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 68
atr Task Tourist Attractions 40 30% 52
dsb Drzewo Sterna-Brocota math rec Medium 55 30% 70
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 92 30% 56
prz Przedszkole oi e1 27 79 30% 44
for Task Formula One 10 30% 34
rmq Range minimum query 10 30% 61
lun Task Sleepwalker 13 30% 47
stu Task Studies [A] 10 30% 37
nwd Zadanie Największy wspólny dzielnik 538 30% 42
bai Zadanie Bajtocka Agencja Informacyjna pa 2003 r4 13 30% 60
bal Task Balloons pa 2008 final 23 30% 69
mat Task Matching 13 30% 76
pec Task Unlucky [A] pa 2011 r2 a 10 30% 34
cen Task Price List oi 20 e1 84 29% 35