SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 26 76% 85
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 105 63% 77
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 92 21% 54
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 644 75% 87
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 214 60% 77
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 487 67% 76
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 67 71% 79
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 85 56% 66
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 188 60% 72
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 403 77% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 106 65% 72
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 224 55% 69