SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 27 77% 85
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 118 66% 79
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 111 27% 57
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 679 75% 87
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 236 56% 75
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 550 68% 76
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 73 68% 76
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 99 61% 70
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 195 62% 73
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 435 78% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 127 68% 75
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 264 54% 68