SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 20 80% 87
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 88 63% 77
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 83 24% 54
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 556 77% 88
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 198 60% 77
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 336 71% 78
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 58 74% 81
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 71 54% 66
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 157 63% 73
zab Zadanie Żabka Bajtozja oig 2 e2 Medium 314 78% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 94 67% 73
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 173 56% 70