SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 27 77% 85
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 119 66% 79
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 115 28% 57
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 699 75% 87
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 229 58% 77
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 563 68% 76
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 73 68% 76
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 99 61% 70
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 204 62% 72
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 442 78% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 134 68% 76
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 266 54% 69