SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 26 73% 84
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 103 64% 77
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 92 21% 54
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 616 75% 87
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 212 60% 77
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 473 68% 77
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 67 71% 79
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 82 54% 65
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 184 61% 72
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 382 77% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 104 65% 71
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 215 54% 68