SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 360 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 453 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 114 82% 86
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 431 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 590 95% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 28 67% 79
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 8 50% 80
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 10 80% 84
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 20 65% 71
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 20 80% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 111 48% 60
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 210 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 100 68% 73
min Minusy oig ukryta e1 14 117 61% 66
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 14 50% 65
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 179 59% 80
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 193 55% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 202 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 120 60% 72
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 19 68% 74