SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 526 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 676 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 170 80% 85
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 580 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 755 95% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 48 56% 76
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 10 40% 71
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 15 66% 73
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 35 45% 56
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 39 76% 85
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 150 52% 63
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 292 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 126 63% 69
min Minusy oig ukryta e1 14 181 61% 66
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 21 33% 50
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 243 63% 82
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 243 55% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 281 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 210 70% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 35 54% 61