SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 195 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 289 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 63 80% 83
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 319 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 433 96% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 20 75% 87
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 3 100% 100
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 9 77% 83
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 11 63% 70
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 13 69% 81
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 86 43% 56
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 161 81% 88
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 72 75% 79
min Minusy oig ukryta e1 14 82 58% 64
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 10 50% 69
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 109 55% 78
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 140 57% 71
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 154 97% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 76 61% 73
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 13 69% 83