SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 242 83% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 361 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 92 83% 85
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 351 95% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 488 96% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 22 77% 88
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 4 75% 95
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 9 77% 83
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 12 58% 66
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 13 69% 81
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 99 46% 58
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 189 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 84 73% 78
min Minusy oig ukryta e1 14 96 59% 65
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 12 41% 60
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 156 57% 79
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 177 55% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 180 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 92 59% 71
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 15 60% 72