SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 128 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 233 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 51 78% 81
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 217 95% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 261 96% 97
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 76 39% 53
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 127 82% 89
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 61 75% 79
min Minusy oig ukryta e1 14 65 56% 62
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 98 51% 75
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 129 56% 70
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 133 98% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 63 61% 73
ser Serca oig otwarta 14 e1 146 95% 95
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 117 85% 93
spe Speedrun oig 14 e2 52 61% 73
usu Usuwanka oig 14 e2 32 43% 54
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 25 96% 99
zyg Zygzak oig 14 e2 47 63% 81