SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 312 85% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 421 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 102 84% 86
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 411 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 531 96% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 27 66% 78
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 5 80% 96
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 10 80% 84
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 20 65% 71
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 19 78% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 102 46% 58
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 198 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 92 70% 75
min Minusy oig ukryta e1 14 107 57% 63
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 14 50% 65
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 164 58% 79
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 184 57% 71
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 191 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 108 59% 71
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 18 66% 72