SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 165 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 261 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 57 80% 83
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 265 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 380 95% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 16 68% 83
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 2 100% 100
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 7 71% 78
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 10 60% 68
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 12 66% 79
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 78 39% 54
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 141 82% 89
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 63 76% 80
min Minusy oig ukryta e1 14 70 57% 63
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 5 40% 66
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 101 53% 77
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 133 57% 71
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 148 97% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 70 62% 74
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 10 60% 78