SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dro Drogi rowerowe scc trees dfs oi 25 e2 d1 Medium 804 84% 88
ddl Dwa długie lizaki oi 25 e3 d2 154 60% 69
dwa Dwa pionki oi 25 e3 d0 70 71% 76
kon Konduktor oi 25 e2 d1 237 53% 61
kom Liczby kompletne oi 25 e3 d1 178 29% 71
ogr Ogrodzenie oi 25 e3 d1 79 44% 57
pio Pionek oi 25 e1 521 47% 57
pla Plan metra oi 25 e1 222 76% 82
pow Powódź oi 25 e1 227 85% 86
pra Prawnicy oi 25 e1 426 80% 85
tel Przekaźniki telekomunikacyjne oi 25 e2 d2 385 72% 83
prz Przelewy oi 25 e2 d0 105 30% 67
roz Różnorodność oi 25 e1 151 47% 68
tak Taksówki oi 25 e3 d2 159 77% 84
tom Tomik poezji oi 25 e2 d2 289 68% 73
trz Trzy wieże 2 oi 25 e3 d0 63 79% 85
tur Turniej trójinformatyczny oi 25 e3 d1 180 59% 68
wie Wielomian oi 25 e3 d2 181 71% 75