SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cze Czekolada (C++) oig d0 15 e2 28 42% 57
cze Czekolada (Python) oig 15 d0 e2 16 56% 75
plu Największy plus (C++) oig 15 e2 5 40% 50
plu Największy plus (Python) oig 15 e2 5 80% 87
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 156 57% 79
plo Płoty (C++) oig 15 e2 4 50% 76
plo Płoty (Python) oig 15 e2 5 40% 69
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 177 55% 69
roz Różnorodność (C++) oig 15 e2 d0 22 54% 61
roz Różnorodność (Python) oig 15 e2 d0 16 81% 82
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 154 87% 94
spe Speedrun oig 14 e2 103 60% 71
usu Usuwanka oig 14 e2 91 43% 52
ban Zadanie Bankiet ban OIG1 oig 1 e2 475 89% 91
bie Zadanie Bierki bie OIG1 oig 1 e2 365 64% 78
dom Zadanie Domek dom OIG3 oig 3 e2 131 76% 83
kal Zadanie Kalendarze kal OIG3 oig 3 e2 490 72% 83
kup Zadanie Kupiec kup OIG4 oig 4 e2 159 69% 74
lis Zadanie Lista lis OIG2 oig 2 e2 d0 182 58% 76
min Zadanie Minimalna liczba min OIG2 oig 2 e2 304 72% 79