SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cze Czekolada (C++) oig d0 15 e2 28 42% 57
cze Czekolada (Python) oig 15 d0 e2 16 56% 75
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 156 57% 79
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 177 55% 69
roz Różnorodność (C++) oig 15 e2 d0 22 54% 61
roz Różnorodność (Python) oig 15 e2 d0 16 81% 82
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 154 87% 94
cho Zadanie Chochlik cho OIG4 oig 4 e3 d0 34 85% 87
lis Zadanie Lista lis OIG2 oig 2 e2 d0 182 58% 76
mur Zadanie Mur mur OIG3 oig 3 e3 d0 63 73% 76
naw Zadanie Nawiasy naw OIG5 oig 5 e3 d0 124 37% 51
ost Zadanie Ostatnie cyfry ost OIG2 oig 2 e3 d0 54 74% 81
pal Zadanie Palindroliczby pal OIG3 oig 3 e2 d0 115 47% 63
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 23 34% 40
zaj Zadanie Zając zaj OIG4 oig 4 e2 d0 123 71% 82