SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 72 75% 81
dwa Dwa pionki dwa OI25 oi 25 e3 d0 20 85% 96
gdz Gra w dzielniki oi 10 e3 d0 6 83% 98
met Metro met OI26 oi 26 e3 d0 13 46% 68
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 162 91% 94
per Permutacje antyarytmetyczne per OI3 oi 3 e3 d0 10 90% 92
mon Pięć monet oi 3 e2 d0 17 23% 64
prz Przelewy prz OI25 oi 25 e2 d0 48 33% 65
row Równoważne programy row OI23 oi 23 e3 d0 46 78% 82
roz Rozliczenia roz OI26 oi 26 e2 d0 63 44% 65
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 29 72% 82
swi Świąteczny łańcuch swi OI23 oi 23 e2 d0 55 61% 77
trz Trzy wieże 2 trz OI25 oi 25 e3 d0 25 88% 90
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 6 50% 66
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 29 68% 75
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 107 75% 88
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 161 79% 83
dyn Zadanie Dynamit OI18 dyn oi 18 e3 d0 54 81% 86
dzi Zadanie Dziuple dzi OI12 oi 12 e3 d0 35 31% 62
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 61 86% 90