SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 92 72% 79
dwa Dwa pionki dwa OI25 oi 25 e3 d0 23 82% 93
gdz Gra w dzielniki oi 10 e3 d0 6 83% 98
met Metro met OI26 oi 26 e3 d0 20 70% 80
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 198 92% 95
per Permutacje antyarytmetyczne per OI3 oi 3 e3 d0 10 90% 92
mon Pięć monet oi 3 e2 d0 21 38% 71
pow Powtorzenia oi ioi-elem d0 27 8 62% 65
prz Przelewy prz OI25 oi 25 e2 d0 52 28% 60
row Równoważne programy row OI23 oi 23 e3 d0 54 81% 85
roz Rozliczenia roz OI26 oi 26 e2 d0 65 46% 66
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 41 80% 87
swi Świąteczny łańcuch swi OI23 oi 23 e2 d0 75 60% 78
szy Szyld oi ioi-elem 27 d0 14 64% 64
trz Trzy wieże 2 trz OI25 oi 25 e3 d0 26 84% 89
uni Unia Bajtopejska oi ioi-elem d0 27 6 66% 71
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 10 50% 65
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 36 66% 75
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 128 75% 87
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 187 81% 85