SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 67 74% 80
dwa Dwa pionki dwa OI25 oi 25 e3 d0 19 84% 96
gdz Gra w dzielniki oi 10 e3 d0 5 80% 98
met Metro met OI26 oi 26 e3 d0 9 22% 55
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 133 90% 94
per Permutacje antyarytmetyczne per OI3 oi 3 e3 d0 9 88% 91
mon Pięć monet oi 3 e2 d0 13 30% 69
prz Przelewy prz OI25 oi 25 e2 d0 48 33% 65
row Równoważne programy row OI23 oi 23 e3 d0 42 76% 80
roz Rozliczenia roz OI26 oi 26 e2 d0 60 43% 65
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 25 72% 82
swi Świąteczny łańcuch swi OI23 oi 23 e2 d0 50 66% 80
trz Trzy wieże 2 trz OI25 oi 25 e3 d0 25 88% 90
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 4 75% 91
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 25 64% 73
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 105 75% 88
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 159 79% 84
dyn Zadanie Dynamit OI18 dyn oi 18 e3 d0 53 81% 86
dzi Zadanie Dziuple dzi OI12 oi 12 e3 d0 31 29% 58
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 60 86% 90