SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pan Pandemia wirusa 24 45% 50
drz Drzewa oi 14 e1 14 21% 49
zlz Złoża złota 24 25% 49
glo Task Global Warming amppz 2014 23 8% 49
fes Task Festival oi 19 e1 34 47% 49
wsp Wspinaczka oi 30 e2 d2 86 41% 49
r2d Puzzle 326 19% 49
cam Camel ejoi 2017 d2 23 47% 49
wes Zadanie Wesoła małpka 7 28% 49
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 81 29% 48
ko2 Task Conference - Rectification [A] 6 33% 48
lab Labirynt oi 20 e3 d2 37 43% 48
bit Task Bitmap 61 42% 48
gpu Gorące pudełko 110 34% 48
inw Task Inversions pa 2007 final 7 42% 48
lii Task Professor Laugh's Numbers pa 2006 r6 7 42% 48
enc Task Encyclopedia [B] 7 42% 48
prz Task Diagonals [B] pa 2008 r3 b 16 37% 48
spi Task Paper Clips [B] pa 2008 r2 b 17 23% 48
zag Zadanie Zagadka ontak 2011 9 44% 48