SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Zadanie Koleje kol OI9 oi 9 e1 210 75% 86
kom Zadanie Komiwojażer Bajtazar kom OI9 oi 9 e1 216 80% 88
sup Zadanie Superskoczek sup OI9 oi 9 e1 10 40% 74
wys Zadanie Wyspa wys OI9 oi 9 e1 78 94% 97
zam Zadanie Zamek zam OI9 oi 9 e1 31 64% 77
izo Zadanie Izolator izo OI9 oi 9 e2 d0 153 91% 94
dzi Zadanie Działka dzi OI9 oi 9 e2 d1 139 72% 82
wyl Zadanie Wyliczanka wyl OI9 oi 9 e2 d1 32 65% 69
kur Zadanie Kurort narciarski kur OI9 oi 9 e2 d2 29 82% 89
pro Zadanie Protokoły pro OI9 oi 9 e2 d2 7 42% 71
min Minusy min OI9 oi 9 e3 d0 67 85% 90
nar Zadanie Narciarze nar OI9 oi 9 e3 d1 14 50% 66
wag Zadanie Waga wag OI9 oi 9 e3 d1 9 66% 81
lic Zadanie Liczby B-gładkie lic OI9 oi 9 e3 d2 11 27% 64
naw Zadanie Nawiasy naw OI9 oi 9 e3 d2 31 32% 32
szy Zadanie Szyfr szy OI9 oi 9 e3 d2 68 82% 88