SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Zadanie Koleje OI9 kol oi 9 e1 199 76% 86
kom Zadanie Komiwojażer Bajtazar OI9 kom oi 9 e1 199 79% 88
sup Zadanie Superskoczek sup OI9 oi 9 e1 7 57% 82
wys Zadanie Wyspa OI9 wys oi 9 e1 70 95% 98
zam Zadanie Zamek OI9 zam oi 9 e1 31 64% 76
izo Zadanie Izolator OI9 izo oi 9 e2 d0 144 92% 94
dzi Zadanie Działka dzi OI9 oi 9 e2 d1 135 71% 82
wyl Zadanie Wyliczanka OI9 wyl oi 9 e2 d1 30 66% 71
kur Zadanie Kurort narciarski OI9 kur oi 9 e2 d2 29 82% 89
pro Zadanie Protokoły OI9 pro oi 9 e2 d2 7 42% 71
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 37 81% 87
nar Zadanie Narciarze OI9 nar oi 9 e3 d1 13 46% 63
wag Zadanie Waga OI9 wag oi 9 e3 d1 8 62% 78
lic Zadanie Liczby B-gładkie lic OI9 oi 9 e3 d2 9 22% 64
naw Zadanie Nawiasy OI9 naw oi 9 e3 d2 29 27% 27
szy Zadanie Szyfr OI9 szy oi 9 e3 d2 66 81% 87