SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zam Task Castle oi 9 e1 99 62% 76
zam Zadanie Zamieć ontak 2013 4 25% 37
zam Task Castle 5 0% 12
zam Zamek oi 24 e2 d2 223 39% 64
zam Task Castle 18 83% 86
zam Zamek 39 51% 66
zal Task Freight oi 21 e3 d2 85 67% 77
zal Task Freight 58 68% 81
zak Zaklep drzewo 1 9 88% 88
zak Zakup działki 146 83% 86
zak Zakłócenia [C] 4 100% 100
zak Zakupy Very easy 1033 96% 96
zak Zadanie Zakład ilocamp 2011 257 67% 80
zak Zadanie Zakład 0
zak Task Turns [A] 3 33% 36
zak Zadanie Zakład 0
zak Task Turns [A] pa 2008 r4 a 12 58% 74
zak Zaklep drzewo 2 7 85% 94
zaj Zająknięcia oi 23 e2 d1 441 76% 80
zaj Zajączek 1 0% 0