SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B pa 2019 trial 54 53% 57
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 21 57% 67
dru Liczby drugie pa trial 2017 117 53% 70
pin PIN pa trial 2018 42 52% 78
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 209 66% 81
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 139 73% 84
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 16 87% 96
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 115 74% 80
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 89 50% 73
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 219 73% 93
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 70 31% 72
pro Task Rectangles pa 2009 trial 170 80% 84
pro Task Rectangles pa 2010 trial 26 69% 75
sam Task Plane pa 2007 trial 232 94% 95
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 515 89% 95
sum Task Sum pa 2006 trial 445 93% 93
tul Task Tulips pa 2011 trial 162 87% 89
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 42 92% 92