SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 156 51% 55
apb A+B pa trial 2022 24 87% 89
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 88 27% 46
dru Liczby drugie pa trial 2017 174 58% 73
mro Mrówki pa 2024 trial 25 72% 84
pal Palindrom pa trial 2022 4 75% 75
pin PIN pa trial 2018 82 42% 71
row Równanie pa 2015 trial 2 50% 55
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 306 69% 82
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 166 72% 84
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 23 82% 90
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 160 79% 84
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 188 52% 80
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 445 80% 95
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 133 48% 77
pro Task Rectangles pa 2009 trial 249 82% 86
pro Task Rectangles pa 2010 trial 38 71% 75
sam Task Plane pa 2007 trial 501 96% 96
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 721 86% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 657 94% 95