SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B pa 2019 trial 44 59% 62
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 16 62% 72
dru Liczby drugie pa trial 2017 117 53% 70
pin PIN pa trial 2018 39 53% 77
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 196 66% 80
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 124 71% 83
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 15 86% 96
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 108 73% 79
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 83 49% 73
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 183 74% 92
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 66 28% 70
pro Task Rectangles pa 2009 trial 134 79% 83
pro Task Rectangles pa 2010 trial 25 68% 74
sam Task Plane pa 2007 trial 232 94% 95
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 435 88% 95
sum Task Sum pa 2006 trial 434 93% 93
tul Task Tulips pa 2011 trial 139 85% 88
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 37 91% 91