SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 80 61% 64
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 32 43% 56
dru Liczby drugie pa trial 2017 132 54% 70
pin PIN pa trial 2018 48 50% 78
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 246 66% 80
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 148 73% 84
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 21 80% 90
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 129 77% 82
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 135 46% 77
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 246 72% 93
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 91 34% 71
pro Task Rectangles pa 2009 trial 206 80% 84
pro Task Rectangles pa 2010 trial 31 61% 69
sam Task Plane pa 2007 trial 328 95% 95
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 608 87% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 505 93% 93
tul Task Tulips pa 2011 trial 191 86% 89
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 49 93% 93