SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 86 60% 63
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 40 40% 56
dru Liczby drugie pa trial 2017 137 55% 71
pin PIN pa trial 2018 52 51% 79
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 255 66% 80
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 149 73% 84
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 21 80% 90
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 131 77% 82
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 143 48% 78
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 251 72% 93
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 98 37% 72
pro Task Rectangles pa 2009 trial 218 81% 85
pro Task Rectangles pa 2010 trial 33 63% 68
sam Task Plane pa 2007 trial 331 95% 95
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 627 87% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 518 93% 94
tul Task Tulips pa 2011 trial 204 87% 89
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 51 94% 94