SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 101 59% 62
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 53 35% 53
dru Liczby drugie pa trial 2017 141 55% 70
pin PIN pa trial 2018 56 51% 78
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 262 66% 81
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 150 74% 84
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 21 80% 90
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 137 75% 82
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 153 50% 79
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 255 72% 93
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 102 39% 73
pro Task Rectangles pa 2009 trial 219 81% 85
pro Task Rectangles pa 2010 trial 34 64% 69
sam Task Plane pa 2007 trial 405 95% 96
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 662 87% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 581 93% 94
tul Task Tulips pa 2011 trial 211 87% 90
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 52 94% 94