SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 141 55% 59
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 81 29% 48
dru Liczby drugie pa trial 2017 156 56% 71
pin PIN pa trial 2018 79 41% 71
row Równanie pa 2015 trial 1 0% 10
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 299 68% 82
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 163 71% 83
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 21 80% 90
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 141 76% 82
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 183 51% 79
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 348 77% 94
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 127 46% 76
pro Task Rectangles pa 2010 trial 34 64% 69
pro Task Rectangles pa 2009 trial 240 82% 85
sam Task Plane pa 2007 trial 497 95% 96
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 695 86% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 633 94% 95
tul Task Tulips pa 2011 trial 234 88% 90
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 56 92% 92