SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 114 57% 60
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 62 32% 47
dru Liczby drugie pa trial 2017 141 55% 70
pin PIN pa trial 2018 74 41% 71
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 270 67% 81
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 158 70% 83
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 21 80% 90
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 139 76% 82
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 161 52% 79
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 342 77% 94
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 110 40% 73
pro Task Rectangles pa 2009 trial 219 81% 85
pro Task Rectangles pa 2010 trial 34 64% 69
sam Task Plane pa 2007 trial 422 95% 96
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 668 86% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 598 93% 94
tul Task Tulips pa 2011 trial 219 87% 90
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 53 92% 92