SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bra Zadanie Bracia oig 5 e3 226 72% 81
mon Zadanie Monety oig 5 e2 298 74% 78
naw Zadanie Nawiasy oig 5 e3 d0 174 45% 57
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 258 58% 63
par Zadanie Park oig 5 e1 590 71% 82
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 30 43% 51
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze oig 5 e1 218 66% 75
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 58 8% 36
tor Zadanie Tort oig 5 e2 183 51% 59
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 270 78% 83
urz Zadanie Urzędnicy oig 5 e1 121 41% 67
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 62 38% 64
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 437 54% 62