SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bra Zadanie Bracia oig 5 e3 176 72% 80
mon Zadanie Monety oig 5 e2 247 76% 79
naw Zadanie Nawiasy oig 5 e3 d0 138 43% 56
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 210 59% 64
par Zadanie Park oig 5 e1 526 71% 81
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 25 40% 45
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze oig 5 e1 181 64% 73
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 52 9% 36
tor Zadanie Tort oig 5 e2 157 52% 60
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 231 79% 84
urz Zadanie Urzędnicy oig 5 e1 91 38% 63
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 57 36% 64
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 326 55% 62