SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 26 42% 50
zdj Zdjęcia krasnali oi 28 d1 e2 174 72% 76
zdj Zdjęcie rodzinne pa 2019 final 48 79% 87
zdr Zaklep drzewo 2 14 85% 92
zdr Zaklep drzewo 1 20 85% 85
zdr Zaklep drzewo 2 4 75% 97
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 437 92% 93
zes Programowanie zespołowe 110 96% 97
ZES ZES 0
zes Zespoły oig 15 e2 406 90% 92
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 6 33% 33
zie Ziemniaki 4 75% 100
a3a Zjadacz liter 1359 94% 97
a3b Zjadacz liter II 1305 98% 98
a3d Zjadacz liter III 1155 95% 97
zja Zjazd obieżyświatów oi 26 e3 d1 231 66% 78
zli Zadanie Zliczacz liter 20 100% 100
zlz Złoża złota 24 25% 49
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 341 99% 99
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 56 55% 67