SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dij Dijkstra 188 76% 92
r3d The Game 189 32% 46
mak Task Maximal Orders of Permutations 189 65% 70
szy Task Cipher oi 9 e3 d2 189 78% 88
sto Sito 189 74% 89
czp Czy Pierwsza 189 83% 92
pom Pomniejszenie oi 27 e1 189 56% 60
kod Task Coding of Permutations oi 2 e3 d0 190 74% 84
hlw Hello world! 190 97% 97
m1h Wega 2 191 94% 96
met Zadanie Metro oi 13 e2 d1 191 55% 83
tro Trojkat 191 36% 66
wml Watermelon / Codeforces 191 84% 95
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 192 38% 43
nas Zadanie Naszyjniki oig 3 e1 192 66% 73
rot Task Tree Rotations 193 73% 84
kom Liczby kompletne oi 25 e3 d1 194 27% 70
tak Taksówki oi 25 e3 d2 194 76% 81
cyf Cyfry 2356 math Easy 194 86% 92
kam Task Pebbles oi 16 e1 195 82% 82