SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cho Zadanie Chochlik oig 4 e3 d0 63 79% 81
kos Zadanie Kosmiczny pościg oig 4 e3 217 59% 73
kup Zadanie Kupiec pref oig 4 e2 Medium 291 62% 71
kwa Zadanie Kwadrat magiczny oig 4 e3 97 34% 55
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 294 61% 71
por Zadanie Porachunki oig 4 e1 75 61% 70
pro Zadanie Program oig 4 e1 439 68% 75
ukr Zadanie Ukryte liczby oig 4 e1 309 76% 88
wag Zadanie Waga oig 4 e3 141 41% 55
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 222 60% 70
waz Zadanie Wąż oig 4 e1 77 66% 69
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 294 73% 87