SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cho Zadanie Chochlik cho OIG4 oig 4 e3 d0 33 87% 90
kos Zadanie Kosmiczny pościg kos OIG4 oig 4 e3 95 62% 73
kup Zadanie Kupiec kup OIG4 oig 4 e2 144 70% 75
kwa Zadanie Kwadrat magiczny kwa OIG4 oig 4 e3 59 35% 58
poc Zadanie Pociąg poc OIG4 oig 4 e2 140 66% 75
por Zadanie Porachunki por OIG4 oig 4 e1 44 63% 72
pro Zadanie Program pro OIG4 oig 4 e1 312 65% 74
ukr Zadanie Ukryte liczby OIG4 ukr oig 4 e1 106 76% 87
wag Zadanie Waga wag OIG4 oig 4 e3 69 40% 57
war Zadanie Warsztaty OIG4 war oig 4 e2 107 56% 68
waz Zadanie Wąż waz OIG4 oig 4 e1 38 65% 66
zaj Zadanie Zając OIG4 zaj oig 4 e2 d0 97 69% 81