SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ukr Zadanie Ukryte liczby oig 4 e1 134 78% 88
uni Zadanie Unikaty 361 83% 93
url Task Vacation amppz 2011 81 93% 94
urz Zadanie Urzędnicy oig 5 e1 91 38% 63
tur Zadanie Ustawiony turniej pa 2001 r4 5 40% 94
usu Task Take-out oi 20 e1 159 82% 85
vid Task Video-Poker [A] pa 2007 r5 a 0
wag Zadanie Waga oig 4 e3 79 39% 54
wag Zadanie Waga pa 2002 r5 2 50% 53
wag Task Balance oi 9 e3 d1 12 66% 83
wag Zadanie Waga binarna pa 2001 r2 122 68% 81
wag Task Quaternary Balance oi 14 e3 d2 9 66% 72
wak Task Vacation ontak 2010 3 66% 70
wak Task Vacation [A] pa 2011 r5 a 3 0% 26
wal Zadanie Walizki amppz 2013 6 83% 83
wal Zadanie Walkie-talkie ontak 2008 0
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 125 55% 68
waz Zadanie Wąż oig 4 e1 48 58% 62
waz Task Snake oi 21 e1 10 0% 32
wcz Zadanie Wczasy ontak 2011 7 100% 100