SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
czw Drzewo czwórkowe oi 27 e2 d1 26 65% 74
mar Marudny Bajtazar oi 27 d2 e2 45 80% 87
nww Najmniejsza wspólna wielokrotność oi 27 e1 50 68% 76
pis Pisarze oi 27 e1 32 0% 55
pom Pomniejszenie oi 27 e1 47 65% 69
prz Przedszkole oi e1 27 31 32% 49
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 28 28% 48
ukl Układ scalony oi e1 27 40 77% 87
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 25 60% 70
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 28 64% 66