SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 14 50% 65
sam Samochody oig d3 14 ejoi-elim 20 70% 72
wyc Wycieczki oig ejoi-elim 14 d3 14 78% 79