SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
choinka1 Choinka 1 Petla Easy 104 80% 82
dwo Dwójki math Petla Very easy 99 61% 80
najs Najlepsze sumy Petla Tablice math Easy 75 50% 69
prze Przenoszenie Petla Pozycyjne math Easy 36 27% 41
sys System 36 Pozycyjne math Petla lancuchy_znakow Easy 26 61% 70
sza Szachownica Petla math Easy 94 91% 93
tmp Temperatury Petla Tablice Easy 110 90% 92
ban Zadanie Bankiet Petla fu graphs oig 1 e2 Easy 980 88% 91
dzi Zadanie Dzielniki Petla math Easy 1184 47% 71