SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
smb Smog w Bajtocji 10 70% 85
newyokee New Yokee 23 43% 57
szy Szyk 9 55% 66
fib Task Fibonacci Words 18 77% 93
age Task Agents 15 86% 98
kul Task Boxes 23 43% 75
nie Task Knights 12 83% 95
wyr Task Word Equalizing 5 80% 98
wie Task Rooks 97 83% 91
lab Labirynt oi 20 e3 d2 23 56% 59
m1r Robot 1 - probna Torun 2019 163 90% 93
m1s Robot 2 - probna Torun 2019 131 90% 94
pos Poszukiwania oi 16 e3 d2 76 61% 67
for Zadanie Formuły pa 2005 r4 1 100% 100
pud Zadanie Pudełka pa 2005 r5 1 0% 0
skl Zadanie Sklep oig 1 347 36% 65
sta Zadanie Stacja oi 15 e3 d2 119 80% 89
map Zadanie Mapy ontak 2007 3 100% 100
zac Zadanie Zachody słońca 2 ontak 2007 3 0% 0
mch Zadanie Mechagodzilla ontak 2009 0