SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dkp Dziwna kolejka pacjentów 1 0% 60
newyokee New Yokee 23 43% 57
szy Szyk 9 55% 66
nsl Zadanie Najdłuższe słowo 550 93% 94
oce Zadanie Oceny 622 97% 97
plo Zadanie Płot 406 84% 86
plu Zadanie Plum 553 89% 92
po7 Zadanie Po siódemce 473 92% 94
psz Zadanie Pszenżyto 587 78% 87
skw Zadanie Suma kwadratów 868 62% 81
sre Zadanie Średnia 807 80% 88
tlk Zadanie Trójkąt lub kwadrat 903 95% 96
wil Zadanie Wielokąt 612 97% 97
zar Zadanie Żarówki segtree Medium 756 77% 91
zie Zadanie Ziemniaki 515 86% 86
euk Zadanie Euklides ontak 2012 8 50% 57
ret Zadanie Retransmisja ontak 2012 3 100% 100
tra Zadanie Tramwaje ontak 2012 2 50% 50
pod Zadanie Podzbiory ontak 2012 2 50% 50
bal Zadanie Balony ontak 2012 3 100% 100