SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 55 67% 74
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 9 77% 77
pio Pionki pio OI1 oi 1 e1 16 75% 75
prz Przedsięwzięcie prz OI1 oi 1 e2 d1 63 92% 94
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 14 64% 71
spo Sponsor oi 1 e1 41 53% 69
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 44 81% 88
tro Trójkąty oi 1 e1 70 75% 84
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 10 50% 65
wys Zadanie Wyspy na trójkątnej sieci OI16 wys oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87