SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 37 75% 80
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 5 80% 80
pio Pionki pio OI1 oi 1 e1 13 69% 69
prz Przedsięwzięcie prz OI1 oi 1 e2 d1 37 86% 90
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 10 60% 70
spo Sponsor oi 1 e1 30 53% 68
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 33 78% 86
tro Trójkąty oi 1 e1 63 73% 83
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 8 50% 65
wys Zadanie Wyspy na trójkątnej sieci OI16 wys oi 16 e2 1 d2 d0 4 75% 77