SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 305 63% 71
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 29 79% 85
pio Pionki oi 1 e1 35 80% 82
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 154 82% 86
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 45 82% 84
spo Sponsor oi 1 e1 112 58% 71
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 166 76% 85
tro Trójkąty oi 1 e1 181 77% 85
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 32 62% 72
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 8 75% 86