SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 95 71% 77
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 12 83% 83
pio Pionki oi 1 e1 22 77% 77
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 85 87% 90
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 20 75% 80
spo Sponsor oi 1 e1 50 54% 69
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 92 70% 81
tro Trójkąty oi 1 e1 92 72% 82
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 16 43% 57
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87