SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 351 63% 70
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 35 82% 88
pio Pionki oi 1 e1 39 79% 81
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 167 84% 88
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 56 82% 84
spo Sponsor oi 1 e1 131 61% 72
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 187 76% 85
tro Trójkąty oi 1 e1 210 79% 86
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 40 62% 71
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 11 63% 71