SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 158 67% 73
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 16 81% 86
pio Pionki oi 1 e1 28 75% 77
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 113 84% 88
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 25 80% 84
spo Sponsor oi 1 e1 81 55% 69
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 121 72% 82
tro Trójkąty oi 1 e1 124 73% 82
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 21 52% 65
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87