SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 118 69% 75
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 14 85% 87
pio Pionki oi 1 e1 23 73% 73
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 93 83% 88
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 23 78% 82
spo Sponsor oi 1 e1 65 56% 71
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 102 72% 82
tro Trójkąty oi 1 e1 108 72% 82
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 19 47% 61
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87