SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 22 72% 76
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 3 66% 66
pio Pionki pio OI1 oi 1 e1 9 88% 88
prz Przedsięwzięcie prz OI1 oi 1 e2 d1 24 83% 89
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 5 80% 80
spo Sponsor oi 1 e1 23 52% 67
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 21 71% 80
tro Trójkąty oi 1 e1 47 76% 84
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 3 66% 88
wys Zadanie Wyspy na trójkątnej sieci OI16 wys oi 16 e2 1 d2 d0 2 50% 55