SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 200 67% 73
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 23 73% 81
pio Pionki oi 1 e1 29 75% 78
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 136 81% 85
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 29 79% 82
spo Sponsor oi 1 e1 99 58% 71
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 142 73% 83
tro Trójkąty oi 1 e1 143 76% 84
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 25 60% 71
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 95