SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wys Zadanie Wyspy na trójkątnej sieci OI16 wys oi 16 e2 1 d2 d0 2 50% 55
pio Pionki pio OI1 oi 1 e1 6 83% 83
prz Przedsięwzięcie prz OI1 oi 1 e2 d1 19 84% 87
ana Anagramy oi 1 e3 d1 15 53% 58
tro Trójkąty oi 1 e1 22 72% 84
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 9 88% 94
spo Sponsor oi 1 e1 14 57% 74
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 2 50% 83
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 0 0% 0
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 2 50% 50