SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 375 63% 70
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 37 83% 88
pio Pionki oi 1 e1 43 74% 76
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 182 82% 86
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 59 83% 85
spo Sponsor oi 1 e1 149 60% 72
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 193 77% 85
tro Trójkąty oi 1 e1 237 79% 86
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 42 64% 73
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 12 66% 74