SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 263 65% 73
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 25 76% 83
pio Pionki oi 1 e1 31 77% 80
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 144 81% 85
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 31 80% 83
spo Sponsor oi 1 e1 104 59% 72
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 148 75% 84
tro Trójkąty oi 1 e1 160 76% 84
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 28 60% 71
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 8 75% 86