SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sza Zadanie Szachy proserwy 2010 340 87% 91
ach Task Chess pa 2009 final-trial 17 35% 38
sza Zadanie Szalone liczby 36 44% 59
sza Zadanie Szatnia oi 19 e2 d1 310 78% 82
sze Task Job Scheduling oi 2 e3 d2 249 86% 88
sze Task Cubes [A] pa 2007 r6 a 3 66% 70
sze Zadanie Sześciokąty ontak 2013 3 33% 33
szk Zadanie Szklanki ilocamp 2011 229 76% 85
szk Task Schools oi 13 e2 d0 24 45% 78
szl Task Trails [A] pa 2011 r5 a 0
SZN Zadanie Sznurki proserwy 2010 513 84% 88
szn Task Strings oi 11 e1 19 57% 62
szp Task Spies oi 11 e1 104 76% 83
szu Zadanie Szuflady ilocamp 2011 1004 71% 77
szy Zadanie Szyfr pa 2002-2 r1 129 62% 74
szy Zadanie Szyfr pa 2002 r6 13 53% 60
szy Zadanie Szyfr oig 3 e1 397 64% 78
szy Task Cipher oi 9 e3 d2 177 77% 87
szy Zadanie Szyfr Cezara 469 76% 80
szy Zadanie Szyfr Cezara 914 83% 86