SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zaj Task Squared Words [B] pa 2010 r3 b 44 72% 76
zak Zadanie Zakład ilocamp 2011 215 67% 80
zak Task Turns [A] pa 2008 r4 a 11 54% 71
zal Task Freight oi 21 e3 d2 66 71% 80
zam Zadanie Zamek oi 3 e1 10 30% 31
zam Task Castle oi 9 e1 72 61% 76
zam Zadanie Zamieć ontak 2013 4 25% 37
zap Zadanie Zapałki ilocamp 2011 223 72% 80
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 480 54% 62
zap Task Queries oi 14 e1 38 13% 42
zar Zadanie Żarłacz bitowy ontak 2007 3 33% 50
zar Zadanie Żarówki segtree Medium 749 77% 91
zar Zadanie Żarówki pa 2014 final 30 46% 59
hir Task Hiring 5 60% 98
zaw Task The Competition oi 11 e1 87 59% 77
zbi Zadanie Zbiór ilocamp 2011 305 47% 70
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 2 100% 100
pic Zadanie Zbrodnia na Piccadilly Circus pa 2003 r4 17 64% 81
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 110 65% 71
zeg Zadanie Zegary proserwy 2010 21 61% 79