SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bro Zadanie Gdzie zbudować browar? bro OI7 oi 7 e1 76 69% 82
nar Zadanie Narciarze nar OI7 oi 7 e1 10 70% 87
pas Zadanie Paski pas OI7 oi 7 e1 43 74% 78
wir Zadanie Wirusy wir OI7 oi 7 e1 13 76% 90
pod Zadanie Podpisy pod OI7 oi 7 e2 d0 9 77% 88
aut Zadanie Automorfizmy aut OI7 oi 7 e2 d1 5 20% 41
tro Zadanie Trójramienny dźwig tro OI7 oi 7 e2 d1 17 76% 93
kod Zadanie Kod kod OI7 oi 7 e2 d2 14 100% 100
lab Zadanie Labirynt studni lab OI7 oi 7 e2 d2 5 60% 94
lol Zadanie Lollobrigida lol OI7 oi 7 e3 d0 24 75% 84
jaj Jajka oi 7 e3 d1 0 0% 0
pol Zadanie Po-łamana pol OI7 oi 7 e3 d1 7 85% 85
age Zadanie Agenci age OI7 oi 7 e3 d2 58 60% 78
pow Zadanie Powtórzenia pow OI7 oi 7 e3 d2 47 53% 79
pro Zadanie Promocja pro OI7 oi 7 e3 d2 9 55% 89