SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bro Zadanie Gdzie zbudować browar? bro OI7 oi 7 e1 92 69% 82
nar Zadanie Narciarze nar OI7 oi 7 e1 11 72% 88
wir Zadanie Wirusy wir OI7 oi 7 e1 18 72% 82
pod Zadanie Podpisy pod OI7 oi 7 e2 d0 15 80% 92
aut Zadanie Automorfizmy aut OI7 oi 7 e2 d1 6 16% 45
tro Zadanie Trójramienny dźwig tro OI7 oi 7 e2 d1 23 82% 94
kod Zadanie Kod kod OI7 oi 7 e2 d2 17 94% 95
lab Zadanie Labirynt studni OI7 lab oi 7 e2 d2 7 42% 83
lol Zadanie Lollobrigida lol OI7 oi 7 e3 d0 26 76% 86
pol Zadanie Po-łamana pol OI7 oi 7 e3 d1 8 75% 75
age Zadanie Agenci OI7 age oi 7 e3 d2 74 64% 80
pow Zadanie Powtórzenia pow OI7 oi 7 e3 d2 56 55% 81
pro Zadanie Promocja pro OI7 oi 7 e3 d2 9 55% 89
pas Zadanie Paski pas OI7 oi 7 e1 47 74% 77
jaj Jajka oi 7 e3 d1 16 0% 11