SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 102 98% 98
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 196 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 550 96% 97
ser Serca oig otwarta 14 e1 266 96% 96
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 422 95% 96
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 172 88% 95
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 331 86% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 108 83% 86
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 10 80% 84
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 204 80% 86
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 20 80% 87
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 5 80% 96
wyc Wycieczki oig ejoi-elim 14 d3 14 78% 79
sam Samochody oig d3 14 ejoi-elim 20 70% 72
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 95 69% 75
wyl Wyliczanka oig ejoi-elim 14 d4 19 68% 82
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 19 68% 74
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 28 67% 79
sza Szarlotka oig ejoi-elim d1 14 27 66% 78