SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
per Permutacje antyarytmetyczne per OI3 oi 3 e3 d0 10 90% 92
mon Pięć monet oi 3 e2 d0 17 29% 70
age Zadanie Agenci age OI3 oi 3 e3 d1 26 65% 86
gon Zadanie Gońcy gon OI3 oi 3 e1 10 60% 70
haz Zadanie Hazard OI3 haz oi 3 e2 d2 35 22% 44
kul Zadanie Kule OI3 kul oi 3 e3 d1 15 40% 53
mok Zadanie Mokra robota OI3 mok oi 3 e1 39 79% 92
nie Zadanie Nieatakujące się skoczki nie OI3 oi 3 e3 d2 6 83% 83
pre Zadanie Pręty pre OI3 oi 3 e1 4 75% 87
fib Zadanie Słowa Fibonacciego fib OI3 oi 3 e2 d2 43 44% 73
wie Zadanie Wieże wie OI3 oi 3 e2 d1 49 75% 87
wyr Zadanie Wyrównywanie słów wyr OI3 oi 3 e3 d2 9 55% 75
zam Zadanie Zamek zam OI3 oi 3 e1 5 60% 60