SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bez Bezpieczeństwo math sito 113 49% 58
dyz Dyzio sito Medium 276 39% 70
czy Faktoryzacja wielu liczb sito Medium 314 81% 87
kro Króliczki Mareczka sito Easy 195 84% 91
sit Sito Eratostenesa sito Medium 581 47% 75