SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bez Bezpieczeństwo math sito 92 48% 59
dyz Dyzio sito Medium 139 35% 69
czy Faktoryzacja wielu liczb sito Medium 192 80% 85
kro Króliczki Mareczka sito Easy 89 77% 89
sit Sito Eratostenesa sito Medium 259 44% 72