SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bez Bezpieczeństwo math sito 88 48% 59
dyz Dyzio sito Medium 129 36% 69
czy Faktoryzacja wielu liczb sito Medium 149 80% 85
kro Króliczki Mareczka sito Easy 74 78% 89
sit Sito Eratostenesa sito Medium 155 60% 78