SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 110 65% 71
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 23 47% 53
zdr Zaklep drzewo 1 18 88% 89
zdr Zaklep drzewo 2 4 75% 97
zdr Zaklep drzewo 2 14 85% 92
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 328 92% 93
zeg Zadanie Zegary proserwy 2010 21 61% 79
zes Programowanie zespołowe 79 94% 95
zes Zespoły oig 15 e2 298 91% 93
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 6 33% 33
zga Task Guessing Game 15 86% 91
zga Task Guessing Game ontak 2007 7 42% 61
zie Zadanie Ziemniaki 515 86% 86
zie Task Potato [B] pa 2008 r6 b 15 80% 86
zie Task Potato [B] 7 71% 72
zie Ziemniaki 3 100% 100
zim Zadanie Zima [B] pa 2012 r5 b 37 45% 56
zim Zadanie Zimne piwnice ontak 2013 4 75% 75
zja Zjazd obieżyświatów oi 26 e3 d1 165 67% 78
zkp Zadanie Zmaksymalizowany podzbiór ilocamp 2011 20 85% 92