SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wag Zadanie Waga oig 4 e3 141 41% 55
biu Task Travel Agency pa 2006 r5 12 41% 45
top [C] Topowy Transport 63 41% 53
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 41 41% 53
dys Task Dyslexia [B] 12 41% 54
sum Sumy [C] 10 40% 45
par Park wodny oi 23 e1 133 40% 56
dzi Działki main2 trening_prog 5 40% 82
sza Task Chessboard [B] 5 40% 46
arb Arborysta 66 40% 51
wyc Zadanie Wycinek ilocamp 2011 439 40% 68
dlu Zadanie Długa taśma 5 40% 78
tra Zadanie Tramwaje ontak 2011 10 40% 46
des Desant 3 [B] pa b r4 2024 5 40% 56
pal Task Palindromic Equivalence ontak 2010 10 40% 54
okr Okropny wiersz 5 40% 61
pie Pierwiastek 20 40% 72
sup Task Supercomputer oi 21 e2 d1 136 40% 57
dwa Task Two Cakes pa 2012 final 32 40% 42
tur Task The Tournament oi 11 e2 d2 65 40% 61