SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ryt Rytuał 3 33% 36
wak Task Vacation [A] 3 33% 36
kli Task Cliquers [A] 5 20% 36
sur Surowa zima oi 28 e3 d1 16 31% 36
pod Zadanie Podzbiory ontak 2012 3 33% 36
gam Game ejoi 2017 d2 22 4% 36
nte Numer telefonu 6 16% 36
zak Task Turns [A] 3 33% 36
bie Zadanie Bierki 6 33% 35
dul Dodawanie ułamków 2 0% 35
dzi Task Divisors 6 33% 35
lod Task Ice rink oi 6 e2 d2 13 23% 35
cen Task Price List oi 20 e1 82 29% 35
dop Dopasowanie pa final 2016 5 20% 35
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 63 7% 35
kom Kompresja drzew binarnych oi ioi-elem d2 27 19 26% 34
ukk Układanie kart sort Medium 23 21% 34
pec Task Unlucky [A] pa 2011 r2 a 10 30% 34
str Task Fire Brigade oi 16 e1 16 18% 34
naw Task Brackets [B] 7 28% 34