SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 197 68% 84
gal2 Galaretka i przyjaciele bin 162 45% 59
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 111 70% 80
pra Praca domowa bin 24 25% 28
tun Tunele bin stl Medium 16 81% 97
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 43 79% 83
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 680 71% 82
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Medium 674 72% 82
zna Znaczki sort bin Easy 32 65% 73