SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 268 66% 83
gal2 Galaretka i przyjaciele bin 286 57% 68
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 241 70% 80
pra Praca domowa bin 39 41% 43
tun Tunele bin stl Medium 122 66% 87
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 112 75% 77
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 1068 73% 83
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Medium 830 71% 81
zna Znaczki sort bin Easy 401 75% 84