SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 239 66% 82
gal2 Galaretka i przyjaciele bin 207 50% 63
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 192 69% 80
pra Praca domowa bin 38 42% 44
tun Tunele bin stl Medium 48 70% 94
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 85 78% 80
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 876 73% 83
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Medium 780 71% 81
zna Znaczki sort bin Easy 216 70% 79