SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 215 66% 82
gal2 Galaretka i przyjaciele bin 181 48% 62
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 150 68% 79
pra Praca domowa bin 27 29% 32
tun Tunele bin stl Medium 38 63% 90
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 72 77% 81
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 770 71% 83
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Medium 741 70% 81
zna Znaczki sort bin Easy 139 66% 76