SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pok Zadanie Pokoje proserwy 2010 33 45% 51
prp Zadanie Przyjazne punkty proserwy 2010 29 24% 38
kup Zadanie Kupiec proserwy 2010 36 66% 79
mat Zadanie Matriały wybuchowe proserwy 2010 4 25% 42
bub Zadanie Bubu proserwy 2010 88 78% 89
kla Zadanie Klasy oig 3 e1 169 69% 74
rob Zadanie Robot ilocamp 2011 10 70% 76
mok Zadanie Mokra robota oi 3 e1 86 73% 91
pla Plaskie drzewo 1 0% 0
ana anagramy text sort stl Easy 1591 81% 89
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 490 79% 86
lam Łamana pa final 2016 7 71% 75
sko Skojarzenie pa final 2016 5 60% 88
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
wag Waga pa final 2016 4 100% 100
dop Dopasowanie pa final 2016 6 33% 46
osi Osiągalność pa final 2016 3 100% 100
tur Turniej pa final 2016 22 95% 97
dwi Dwie ścieżki pa final 2016 45 77% 79
hyd Hydrorozgrywka oi 23 e1 42 38% 45