SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wie Zadanie Wielomiany 29 41% 71
wie Task Drilling [A] pa 2009 r3 a 10 40% 43
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 352 61% 76
wie Task Tower ontak 2010 13 23% 26
wie Zadanie Wieża proserwy 2010 533 55% 77
wiz Zadanie Wieża 2 proserwy 2010 237 70% 80
wie Task Rooks [B] pa 2011 r1 110 75% 80
wie Zadanie Wieże oi 3 e2 d1 76 76% 89
wiz Task Rooks pa 2006 final 9 55% 58
wie Zadanie Wieże 395 90% 92
wil Zadanie Wilcze doły 30 60% 75
wil Zadanie Wilcze doły oi 22 e3 d1 306 81% 87
wir Task Viruses oi 7 e1 27 62% 75
wir Zadanie Wirusy ontak 2008 4 0% 30
wod Task Water oi 6 e3 d2 34 73% 85
woj Zadanie Wojna [A] pa 2012 r2 a 22 63% 66
c Zadanie Wrocławskie ZOO pa 2002 r2 9 66% 85
wro Zadanie Wrogie państwa ilocamp 2011 12 83% 88
wsc Task East-West oi 11 e3 d1 17 52% 81
wsp Task Climbing [B] pa 2011 r2 b 10 30% 35