SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wie Task Drilling [A] pa 2009 r3 a 7 28% 31
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 348 61% 76
wie Task Tower ontak 2010 13 23% 26
wie Zadanie Wieża proserwy 2010 514 55% 77
wiz Zadanie Wieża 2 proserwy 2010 222 70% 81
wie Zadanie Wieże oi 3 e2 d1 74 75% 88
wie Zadanie Wieże 386 90% 92
wiz Task Rooks pa 2006 final 9 55% 58
wie Task Rooks [B] pa 2011 r1 102 75% 80
wil Zadanie Wilcze doły 30 60% 75
wil Zadanie Wilcze doły oi 22 e3 d1 294 81% 88
wir Zadanie Wirusy ontak 2008 4 0% 30
wir Task Viruses oi 7 e1 25 68% 78
wod Task Water oi 6 e3 d2 28 71% 83
woj Zadanie Wojna [A] pa 2012 r2 a 22 63% 66
c Zadanie Wrocławskie ZOO pa 2002 r2 8 75% 96
wro Zadanie Wrogie państwa ilocamp 2011 11 81% 87
wsc Task East-West oi 11 e3 d1 16 56% 82
wsp Task Climbing [B] pa 2011 r2 b 10 30% 35
sim Task Similarity 17 76% 88