SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zlo Leniwi Złodzieje twoptrs 130 70% 74
rek Reklama twoptrs 85 67% 77
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 44 79% 83
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 700 71% 83