SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zlo Leniwi Złodzieje twoptrs 169 76% 79
rek Reklama twoptrs 121 71% 79
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 73 78% 80
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 849 73% 83