SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zaj Task Squared Words [B] pa 2010 r3 b 15 46% 52
zak Zadanie Zakład ilocamp 2011 204 68% 81
zak Task Turns [A] pa 2008 r4 a 6 50% 78
zal Task Freight oi 21 e3 d2 58 74% 82
zam Task Castle oi 9 e1 54 64% 75
zam Zadanie Zamek oi 3 e1 6 50% 50
zam Zadanie Zamieć ontak 2013 3 33% 43
zap Zadanie Zapałki ilocamp 2011 184 70% 79
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 311 54% 62
zap Task Queries oi 14 e1 33 15% 43
zar Zadanie Żarłacz bitowy ontak 2007 2 50% 50
zar Zadanie Żarówki pa 2014 final 17 52% 60
zar Zadanie Żarówki 444 73% 90
hir Task Hiring 5 60% 98
zaw Task The Competition oi 11 e1 58 56% 79
zbi Zadanie Zbiór ilocamp 2011 277 48% 70
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 1 100% 100
pic Zadanie Zbrodnia na Piccadilly Circus pa 2003 r4 13 61% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 88 68% 73
zeg Zadanie Zegary proserwy 2010 20 65% 83