SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 137 72% 83
zaj Task Squared Words [B] pa 2010 r3 b 16 50% 55
zak Zadanie Zakład ilocamp 2011 204 68% 81
zak Task Turns [A] pa 2008 r4 a 7 57% 81
zal Task Freight oi 21 e3 d2 58 74% 82
zam Zadanie Zamek oi 3 e1 8 37% 38
zam Task Castle oi 9 e1 59 62% 75
zam Zadanie Zamieć ontak 2013 3 33% 43
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 328 55% 62
zap Zadanie Zapałki ilocamp 2011 187 71% 79
zap Task Queries oi 14 e1 36 13% 43
zar Zadanie Żarłacz bitowy ontak 2007 2 50% 50
zar Zadanie Żarówki pa 2014 final 17 58% 65
zar Zadanie Żarówki 458 73% 90
hir Task Hiring 5 60% 98
zaw Task The Competition oi 11 e1 63 57% 77
zbi Zadanie Zbiór ilocamp 2011 280 47% 70
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 1 100% 100
pic Zadanie Zbrodnia na Piccadilly Circus pa 2003 r4 13 61% 83
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 94 67% 73