SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mie Mieszanka Bajtocka 11 45% 56
pre Prezenty 4 100% 100
liczx Zlicz literki 12 100% 100
dyn Zadanie Dynie 24 33% 67
bond Bond 1349 94% 94
cza Awantura o czapki math Very easy 442 97% 97
bfs Breadth-first search 318 79% 89
dfs Depth-first search 328 81% 88
dzp Dynamiczna Zabawa Puzzlami 164 93% 94
predkosc Predkosc 36 83% 85
dzk Działka 2 50% 50
sms Szef mojego szefa 13 92% 99
wpd Wielkości poddrzew 20 100% 100
srd Średnica drzewa 96 88% 91
tmc To My Critics / Codeforces 78 98% 98
anm Atak na mleczarnię text Easy 603 83% 88
ppp Permutacje 1 0% 0