SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
soj Zadanie Sojusz pa 2002-2 r5 3 100% 100
pod Task Signatures 9 100% 100
obl Zadanie Obława ilocamp 2011 7 100% 100
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
wag Waga pa final 2016 3 100% 100
wro Wróżbita 2 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
naw Nawiasy main2 trening_prog 2 100% 100
pik Pikieta main2 trening_prog 1 100% 100
kor Korporacja main2 trening_prog 1 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 2 100% 100
prz Przedziały - zadanie prostsze main2 trening_prog 1 100% 100
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 2 100% 100
bfs BFS main2 trening_prog 12 100% 100
pod Podzbiory względnie pierwsze 7 100% 100
gru Zadanie Gruntowny przekręt ontak 2011 2 100% 100
wag Waga medianowa 6 100% 100
fiz Zadanie Wychowanie fizyczne ontak 2011 5 100% 100
tru Trudny wybór 1 100% 100