SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pis Pisarze oi 27 e1 78 1% 50
prz Przedszkole oi e1 27 73 31% 45
ukl Układ scalony oi e1 27 100 62% 74
nww Najmniejsza wspólna wielokrotność oi 27 e1 237 64% 74
ryt Rytuał 3 33% 36
lba Liczby Bajtka 27 37% 38
bib Biblioteka 36 58% 73
kartakredytowa Karta kredytowa 203 68% 86
wiz Wizyta 62 59% 71
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 119 57% 61
win Wina [B] pa b r1 2019 105 86% 90
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 29 62% 71
des Desant [A] pa r2 a 2019 15 66% 79
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 28 89% 95
her Herbata [B] pa r2 b 2019 30 66% 70
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 7 85% 85
sis Szprotki i szczupaki [B] pa b r4 2019 29 37% 46
son Sonda [A] pa r5 a 2019 2 0% 20
pod Podatki drogowe [A] pa r5 a 2019 5 80% 80
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 8 100% 100