SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sle Task Blindfold Nim pa 2010 final 3 100% 100
zie Ziemniaki 1 100% 100
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 1 100% 100
mec Task Byteball Match pa 2010 final 1 100% 100
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 12 100% 100
dwo Zadanie Dwójkowy zbijak [A] pa 2012 r6 a 1 100% 100
wyp Zadanie Wypożyczalnia nart [A] pa 2012 r5 a 1 100% 100
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 14 100% 100
mro Zadanie Mrówki [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
kro Zadanie Królestwo pa 2014 final 4 100% 100
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 1 100% 100
tst szkopul.mi.ni 1 100% 100
mar Maraton 46 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 1 100% 100
sie Sieć komunikacyjna 1 100% 100
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 1 100% 100
pro Propaganda 6 100% 100
ins Task The Staging amppz 2014 2 100% 100