SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Task The Motorway aut AMPPZ2013 eng 1 100% 100
box Zadanie Lustrzana skrzynka box PA2001 pa r5 2001 2 100% 100
gra Task Circular Game [A] gra PA2009 eng 1 100% 100
wyc Zadanie Wycieczka wyc PA2001 pa r4 2001 5 100% 100
log Zadanie Logistyka log OI22 3 100% 100
pos Zadanie Wiejski listonosz pos PA2001 pa r5 2001 2 100% 100
sum Suma kwadratów cyfr oi d0 e2 1 2 100% 100
m1i Wega 3 28 100% 100
swi Task Glowworms swi PA2013 eng 2 100% 100
gdz Gra w dzielniki oi d0 e3 10 1 100% 100
gra Task Marbles gra AMPPZ2013 eng 1 100% 100
dem Task Demonstrations dem AMPPZ2013 eng 1 100% 100
wys Task Island wys OI9 eng 31 100% 100
osi Task Axes of Symmetry osi OI14 eng 16 100% 100
wie Task Polygons wie PA2006 eng 4 100% 100
gta Zadanie GTA gta PAS 6 100% 100
c Zadanie Wrocławskie ZOO c PA2002 pa r2 2002 3 100% 100
kre Task Circles kre PA2012 eng 6 100% 100
egz Task Exam egz PA2011 eng 1 100% 100
bra Task Gates bra OI11 eng 13 100% 100