SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mp3 Task The MP3 Player 1 100% 100
sze Task Cubes [A] 1 100% 100
pod Task Subsets [A] 1 100% 100
nmn Nie mam pomysłu na nazwę 1 100% 100
ukl Task Microchips 1 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
mas Task Mastermind II 15 100% 100
bhd Bajtek Hood 1 100% 100
ply Task Printed-Circuit Boards 3 100% 100
z3 Zadanie 3 12 100% 100
z7 Zadanie 7 7 100% 100
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 5 100% 100
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 22 100% 100
ska Task Treasure 4 100% 100
egz Task Exam pa 2011 final 2 100% 100
rak Task Crayfish pa 2006 r4 10 100% 100
log Zadanie Logistyka 4 100% 100
god Task Godzilla ontak 2010 4 100% 100
zuc Task Worms 7 100% 100